Organisatie

Managementteam

De directeur heeft de dagelijkse leiding over de stichting en wordt ondersteund door drie schoolleiders,  als vertegenwoordigers voor de peuterschool, basisschool en het college.

Het managementteam bestaat uit de volgende leden:

 • Directeur: Inge La Haye
 • Schoolleider Peutergroep Prikichi en Basisschool de Schakel: Claudia Baur
 • Schoolleider Onderbouw Schakel College: Michelle Korsten
 • Schoolleider Bovenbouw Schakel College: Lizette Moerman

Email

 • inge@schakelaruba.com
 • claudia@schakelaruba.com
 • michellekorsten@schakelcollege.com
 • lizettemoerman@schakelcollege.com

Bestuur

Het bestuur is (eind)verantwoordelijk voor het beleid van de stichting en ziet er op toe dat dit beleid wordt gevolgd door de directie.

Het bestuur bestaat uit vier leden met een diversiteit aan ervaring en achtergronden.

 • Voorzitter: Sudesh Manichand
 • Penningmeester: Wilco Stroo
 • Secretaris: Marjan Groot
 • Bestuurslid: Cecilia Lieuw

Via de nieuwsbrief informeert het bestuur over besluiten genomen in de bestuursvergaderingen. Mochten er onderwerpen zijn waarvan u het bestuur op de hoogte wilt brengen kunt u dit doen via info@schakelaruba.com.

Schakelraad

De Schakelraad is het orgaan binnen de school waarin ouders en medewerkers meedenken en praten over het beleid in de school. Zij geven advies aan de directie en bestuur. De Schakelraad is bereikbaar via schakelraad@schakelaruba.com.

We werken met 2 schakelraden:

 • één voor de Basisschool en Peutergroep Prikichi
 • en één voor het Schakel College

Elke raad bestaat uit een geleding gekozen uit het personeel en een geleding gekozen door de ouders. Het aantal leden per raad bedraagt naar verhouding:

 • 4 ouders
 • 2 personeelsleden

Aan het begin van het schooljaar worden nieuwe verkiezingen georganiseerd voor de Schakelraad.

Via de nieuwsbrief informeert de schakelraad u over onderwerpen die besproken zijn in de schakelraad. Mochten er onderwerpen zijn waarvan u de schakelraad op de hoogte wilt brengen kunt u dit doen via schakelraad@schakelaruba.com.