Historie

In oktober 1994 begon werkgroep CombinA bestaande uit moeders met het oprichten van Basisschool De Schakel voor kinderen van 4 t/m 12 jaar op Aruba. De oprichters hadden een Nederlandstalige school voor ogen. Een locatie werd gevonden in Dakota, Patiastraat 13.  Twee enthousiaste leerkrachten begonnen op 21 augustus 1995 met 18 leerlingen. Aan het einde van het schooljaar waren dat er 42. In 1996 werd op Boegoeroei 7B het huidige schoolgebouw gebouwd.

In 2007 werd de basisschool uitgebreid Peutergroep Prikichi voor voorschoolse educatie en in 2008 is het Schakel College opgericht voor mavo, havo en vwo in een aparte dependance. Vanaf 2016 staan alle scholen op één locatie.

Nu een kwart eeuw later komen er jaarlijks circa de 550 leerlingen naar De Schakel.