Schakel College

Zoeken

Bezoekers

Er zijn 16 bezoekers online
Home
De Schakel Aruba
Welkom op onze website!
 
Time 2 Play

Uitgebreid middagprogramma Time2Play in het schooljaar 2015/2016

Met ingang van het nieuwe schooljaar breiden wij het aanbod voor Time2Play uit.

Time2Play begint aansluitend op de basisschool tijden en is van maandag t/m vrijdag geopend tot 17.30 uur.

U mag uw kind vanzelfsprekend ook eerder ophalen.

Het programma van de middag bestaat uit drie onderdelen:

-    Sport en spel

-    Educatie, vooral gericht op taalontwikkeling / huiswerkbegeleiding

-    Creativiteit en ontspanning

Meester Tony en Juf Cheryll begeleiden samen Time2Play en worden daarbij zo nodig ondersteund door teamleden en stagiaires.

U geeft het aantal dagen per week en uw voorkeurdagen op bij de aanmelding.

U verneemt dan van ons of wij plaats hebben.

 

Het middagtarief bedraagt afl. 35,- per middag. Time2Play volgt het vakantieschema van de basisschool.

Bijgesloten treft u het aanmeldingsformulier aan. Ook kunt u uw kind aanmelden via de administratie.

 Schakeljaar

Er is een duidelijke behoefte onder leerlingen op Aruba aan een tussenjaar.


Het
tussenjaar richt zich op leerlingen na het eindexamen mavo, havo, vwo of leerlingen die na het behalen van hun eindexamen nog niet direct door willen of kunnen gaan met hun vervolg opleiding.. Een tussenjaar is ideaal voor de leerlingen om hun horizon te verbreden en ideeën op te doen voor een studiekeuze of voorbereiding op emigratie naar het buitenland.

 

Na een kort marktonderzoek blijkt er grote behoefte te bestaan onder zowel ouders als leerlingen voor een dergelijk schakeljaar. Steeds meer ervaren leerlingen en ouders dat de overgang van het voorgezet onderwijs naar (buitenlandse) vervolgopleidingen een erg grote stap is en waarbij het lastig is om de juiste aansluiting te vinden. Het gebeurt maar al te vaak dat studenten vroegtijdig hun studie opgeven vanwege aanpassingsproblemen, die met een betere en gerichte voorbereiding en begeleiding voorkomen hadden kunnen worden.


Derhalve zal het Schakel College per augustus 2014 starten met het aanbieden van een nieuw op maat gesneden product: het Schakeljaar (waarbij de naams keuze een duidelijke link geeft met De Schakel scholen gemeenschap).

 

Het aanbod in het Schakeljaar geschiedt middels een keuze uit modules die veel aandacht geven aan:

 

  • Toekomstoriëntatie (keuze studie en beroep)
  • Studievaardigheden (probleemoplossend gericht handelen, organisatie)
  • Het extra/aanvullend doen van bepaalde eindexamen vakken, om zo een bredere basis te krijgen voor de vervolgopleiding.
  • Persoonlijke ontwikkeling, assertiviteit
  • Verbeteren van taalkennis (Nederlands en Engels)
  • Uitbreiden culturele en actuele kennis van het land waar men wil gaan studeren

Voor meer informatie klik op deze link voor de brochure


Mijn school, mijn toekomst!

 

Stichting Onderwijs Combina wil uitstekend onderwijs bieden met een internationale dimensie. Met het aanbod van peuteronderwijs t/m voortgezet onderwijs kunnen kinderen zich in één doorgaande leerlijn voorbereiden op hun toekomst. Kwaliteit, persoonlijke aandacht en Nederlandse taal zijn de belangrijkste kenmerken van onze scholen. Het team is bevlogen, vernieuwend en zeer ervaren. Elk kind heeft eigen mogelijkheden en talenten waar het trots op mag zijn. Hiermee houden wij rekening door onder meer de lesstof op verschillende niveaus aan te bieden. Kortom maatwerk.

Ons belangrijkste speerpunt voor dit schooljaar is uitbreiding van het Engels taalaanbod voor jongere leerlingen. De lessen Engels worden straks in alle groepen van de basisschool gegeven.

Onze scholen zijn aangesloten bij Stichting NOB (Nederlands Onderwijs in het Buitenland) en werken nauw samen met de Nederlandse onderwijsinspectie, de Arubaanse onderwijsinspectie en het EF Languange Institute te Miami voor de afname van Cambridge exams op onze school. 

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via email of telefonisch.

Bent u in de buurt dan nodigen wij u van harte uit om ons even te bezoeken.

 Stichting NOB


 

 
 


Powered by Exceleration21. Valid XHTML and CSS.